lucrare Licenta/disertatie Rolul Jocului In Socializarea Copilului Prescolar / a scolarului mic

 

 

CUPRINS Rolul Jocului In Socializarea Copilului Prescolar

Cap. 1.Jocul:activitatea principală a copilului

1.1. Conceptul de joc
1.2. Teorii despre joc
1.3. Funcţiile jocului
1.4. Clasificarea jocurilor

Cap.2.Socializarea-proces social fundamental:
2.1.Conceptul de socializare
2.2.Specificul socializării la copilul preşcolar
2.3.Semnificaţia psihosocială a jocului

Cap.3.Profilul copilului prescolar:
3.1.Caracterizare generala
3.2.Dezvoltarea fizică şi psihică a copilului preşcolar
3.3.Socializarea prin joc a copilului

Cap.4. Obiective si metodologia cercetarii:
Rezultatele cercetării
Concluzii 

.
teste psihologice  
teme / titluri lucrari de licenta educatia ecologica /lucrare de disertatie, model pentru lucrari de licenta