Lucrare de Licenta/disertatie abandonul scolar al copilului/in maternitate-efectele si preventie.

 

 

LICENTA abandonul copilului in maternitate si efectele institutionalizarii/ abandonul scolar al copilului

1 CUPRINS-abandonul scolar al copilului

INTRODUCERE
CAPITOLUL I. ABANDONUL ŞCOLAR
1.1 Delimitări conceptuale : inadaptare, eşec, insucces şi abandon şcolar
1.1.1  Inadaptarea şcolară
1.1.2. Eşecul şi insuccesul şi şcolar
1.1.3.       Abandonul şcolar
1.2 Abandonul şcolar şi familia
CAPITOLUL II . CAUZELE ŞI EFECTELE ABANDONUL ŞCOLAR
2.1. Cauzele şi efectele abandonului şcolar
2.1.1. Cauze de ordin economic
2.1.2. Cauze de ordin socio-cultural
2.1.3. Cauze de ordin psiho-fiziologic
2.1.4. Cauze de ordin pedagogic
2.2. Situaţia abandonului şcolar în trei judeţe Bihor, Sălaj şi Cluj
CAPITOLUL  III.  METODOLOGIA CERCETĂRII
3.1 Ancheta socială:
3.2 Interviul
3.3 Studiul de caz
3.4 Observaţia
3.5 Proiectul de intervenţie
3.6 STUDII  DE  CAZ..
3.6.1 STUDIU DE CAZ  1
3.6.2 STUDIU DE CAZ  2
3.6.3 STUDIU DE CAZ  3
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXA  1
ANEXA  II
ANEXA  III.
ANEXA  IV
ANEXA  V

2 CUPRINS- ABANDONUL SI INSTITUTIONALIZAREA

INTRODUCERE
CAPITOLUL I
DATE GENERALE DESPRE ABANDON
1.1 Noţiuni generale despre abandon
1.2. Ataşamentul copilului faţă de părinţi
1.3. Cauze ale abandonului
1.4. Aspecte psihologice şi medicale ale abandonului
1.5 Efectele abandonării în instituţii
CAPITOLUL II
DEFINIREA INSTITUŢIONALIZĂRII
2.1. Cauze ale instituţionalizării
2.2. Forme alternative la instituţionalizare
2.2.1. Definirea instituţiilor şi a formelor alternative la instituţionalizare
2.3. Aspecte ale evaluării calităţii vieţi din centrele de plasament
2.4. Problematica instituţionalizării în România
2.5. Efectele insituţionalizării asupra copiilor
2.6. Abuzul instituţional asupra copiilor din instituţii
2.7  Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei
CAPITOLUL IV
CADRUL METODOLOGIC
4.1. Obiective. Ipoteze. Metodologia cercetării
4.2. Descrierea cercetării
4.2.1. Descrierea Centrului De Îngrijire Şi Găzduire Neghiniţă
4.2.2. Descrierea Centrului de Plasament nr.2 Bucuresti
4.2.3. Prezentarea statisticii cu privire la abandon
4.3. Analiza şi prelucrarea datelor
4.3.1. Analiza studiilor de caz
4.3.2. Analiza interviurilor cu specialiştii
4.4. Concluzii la prelucrarea şi analiza datelor
4.5. Metode de intervenţie din perspectiva asistentului social
CONCLUZII
ANEXE
Bibliografie

 

.
teste psihologice  
teme / titluri lucrari de licenta psihologie judiciara /abandonul scolar/abandonul in maternitate/lucrare de disertatie, model pentru lucrari de licentaefectele abandonului copilului, model lucrare licenta psihologie, lucrare de licenta psihopedagogie speciala/ psihiatrie