LUCRARe DE LICENTA despre anxietate sociala si fobie sociala

 

 

LUCRARe DE LICENTAanxietate sociala si fobie sociala

1 CUPRINS-anxietate sociala si fobie sociala

CAPITOLUL I :
Definitie.
Clasificare
Anxietatea sociala.Criterii de diagnostic
Evoluţie
Diagnostic diferenţial
CAPITOLUL II :
Natura anxietăţii şi fobiei sociale
Diferenţa dintre anxietatea socială şi timiditate
Timiditatea:releţia cu fobia socială şi alte dereglări psihiatrice
Cauzele fobiei sociale
Anxietatea şi hiperventilaţia
Tratament.
CAPITOLUL III : PARTEA PRACTICĂ
Obiectivele cercetării.
Ipotezele cercetarii
Variabilele si design-ul experimental al cercetarii.
Metoda de lucru
Reprezentarea si interpretarea rezultatelor
Bibliografie
Anexe

 

 

.
teste psihologice  
teme / titluri lucrari de licenta psihologie judiciara /abandonul scolar/abandonul in maternitate/lucrare de disertatie, model pentru lucrari de licentaefectele abandonului copilului, model lucrare licenta psihologie, lucrare de licenta psihopedagogie speciala/ psihiatrie