LUCRARe DE LICENTA despre CONFLICTUALITATEa ÎN CUPLUL MARITAL

 

 

1 CUPRINS- CONFLICTUALITATE ÎN CUPLUL MARITAL

Capitolul I Dimensiune conjugală şi familială: sens şi semnificaţie
1.1 Cuplul: definiţii şi concepte
1.2 Cuplul marital, căsătoria
1.3. Familia, o structură dinamică
Capitolul II. Conflictul în cuplul conjugal
2.1. Conflict : concept şi semnificaţie
2.2. Surse ale conflictului în cuplul conjugal
2.3. Tipologii ale conflictelor
2.4. Conflictul în sistemul familial
2.5. Denuclearizarea familială
Capitolul III. Studiu investigativ
3.1. Obiectivele cercetării
3.2. Ipotezele cercetării
3.3. Designul cercetării
3.4. Metodologie şi instrumente utilizate
3.5. Rezultatele obţinute şi interpretarea lor
Concluzii
BIBIOGRAFIE
ANEXE

 

.
teste psihologice  
teme / titluri lucrari de licenta psihologie judiciara /abandonul scolar/abandonul in maternitate/lucrare de disertatie, model pentru lucrari de licentaefectele abandonului copilului, model lucrare licenta psihologie, lucrare de licenta psihopedagogie speciala/ psihiatrie