Lucrare de Licenta/ dizertatie si diploma despre educatia religioasa

 

 

LUCRARe DE LICENTA despre educatia religioasa in scoli

CUPRINS

CAPITOLUL 1
Importanţa şi necesitatea educaţiei religioase
CAPITOLUL 2
Educaţia religioasă in şcoală – ieri şi azi
CAPITOLUL 3
Religia creştină – fundamentul invăţământului românesc
3.1. Şcolile mănăstireşti
3.2. Tipăriturile religioase …
3.3. Inceputul laicizării invăţământului
3.4. Apariţia şcolilor de stat
CAPITOLUL 4
Creştinismul – domeniu distinct de cunoaştere
4.1. Raportul credinţă – ştiinţă; o noua viziune
CAPITOLUL 5
Unele probleme de pedagogie creştină
5.1.Principiile educaţiei religioase in şcoală
5.2. Metode de predare a educaţiei religioase

CONCLUZII

ANEXE

 

.
teste psihologice  
teme / titluri lucrari de licenta educatia ecologica /lucrare de disertatie, model pentru lucrari de licenta