LUCRARe DE LICENTA despre evaluarea scolara

 

 

LUCRARe DE LICENTA evaluarea didactica

1 CUPRINS- evaluarea in invatamantul primar

Capitolul I:
ROLUL EVALUĂRII ÎN DEMERSUL INSTRUCTIV-EDUCATIV

Capitolul II:
ASPECTE UTILE ŞI LIMITE ÎN UTILIZAREA CALIFICATIVELOR

Capitolul III:
PARTE APLICATIVĂ

3.1.Atitudinea cadrelor didactice faţă de introducerea calificativelor la nivelul ciclului primar- analiză comparativă X-Y
3.2. Atitudinea cadrelor didactice faţă de modificare distribuirii premiilor prin utilizarea calificativelor- analiză comparativă X-Y
3.3. Concluziile cercetărilor
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI


 

 

.
teste psihologice  
teme / titluri lucrari de licenta psihologie judiciara /abandonul scolar/abandonul in maternitate/lucrare de disertatie, model pentru lucrari de licentaefectele abandonului copilului, model lucrare licenta psihologie, lucrare de licenta psihopedagogie speciala/ psihiatrie