Lucrare de Licenta/ dizertatie formarea dezvoltarea si educarea limbajului prescolar/invatamantul primar

 

 

LUCRARe DE LICENTa imbogatirea Si Activizarea Vocabularului Prin Activitatile De Tip Scolar la elevii din invatamantul prescolar si primar

1. Preliminarii la teoria şi didactica limbii
1.1. Comunicare, limbă, limbaj
1.2. Exigenţele programei şcolare în domeniul comunicării
1.3. Particularităţi lingvistice şi psihopedagogice ale elevului din ciclul primar
2. Aspecte ale lexicului limbii române
2.1. Cuvânt, sens, semnificaţie
2.2. Monosemie şi polisemie
2.3. Principalele categorii semantice - sinonimele, antonimele, omonimele, paronimele, pleonasmul
3. Strategii şi secvenţe didactice pentru dezvoltarea competenţelor lexicale
3.1. Exerciţii lexical-semantice folosite în orele de familiarizare cu textele literare
3.2. Exerciţii pentru cultivarea categoriilor semasiologice
3.3. Evaluarea competenţelor lexicale.

4. Concluzii

 


 

 

.
teste psihologice  
teme / titluri lucrari de licenta creativitatea prin joc,dezvoltarea si stimularea creativitatii/lucrare de disertatie, model pentru lucrari de licenta