LUCRARe DE LICENTA despre Dezvoltarea Competentelor De Comunicare Prin Activizarea, Imbogatirea Si Nuantarea Vocabularului Elevilor Din Ciclul Primar

 

 

1 CUPRINS-formarea dezvoltarea si educarea limbajului in invatamantul primar/prescolar


1. Preliminarii la teoria şi didactica limbii
1.1. Comunicare, limbă, limbaj.
1.2. Exigenţele programei şcolare în domeniul comunicării
1.3. Particularităţi lingvistice şi psihopedagogice ale elevului din ciclul primar.
2. Aspecte ale lexicului limbii române.
2.1. Cuvânt, sens, semnificaţie.
2.2. Monosemie şi polisemie.
2.3. Principalele categorii semantice - sinonimele, antonimele, omonimele, paronimele, pleonasmul
3. Strategii şi secvenţe didactice pentru dezvoltarea competenţelor lexicale
3.1. Exerciţii lexical-semantice folosite în orele de familiarizare cu textele literare.
3.2. Exerciţii pentru cultivarea categoriilor semasiologice

3.3. Evaluarea competenţelor lexicale

Bibliografie.
2 CUPRINS-DEZVOLTAREA COMPETENTELOR DE COMUNICARE VERBALA

CAPITOLUL I. STUDIUL LIMBII SI LITERATURII ROMÂNE
ÎN ŞCOALA PRIMARĂ
I.1. Noul model comunicativ funcţional
I.2. Aspecte ale predării integrate a limbii şi literaturii române
în ciclul primar
I.3. Principiile didacticii comunicării

CAPITOLUL II. COMPETENŢA DE COMUNICARE - ABORDARE
TEORETICĂ
II. 1. Parametrii comunicării şi funcţiile limbajului
II.2. Competenţa de comunicare - specific şi resurse
II.3. Componentele competenţei de comunicare

CAPITOLUL III. VOCABULARUL LIMBII ROMÂNE AZI.
CATEGORII SEMASIOLOGICE ŞI CULTIVAREA LOR
ÎN ŞCOALA PRIMARĂ
III.1. Vocabularul fundamental şi masa vocabularului
III.2. Categorii semasiologice
III.3. Analiza programelor şcolare şi a manualelor din
perspectiva cultivării categoriilor semasiologice

CAPITOLUL IV. EXERSAREA NIVELULUI LEXICAL SEMANTIC
ÎN ORELE DE LIMBA ROMÂNĂ
IV. 1. Nivelurile limbii şi cultivarea lor sistematică prin orele de
limba română în ciclul primar
IV.2. Nivelul lexical semantic; necesitatea unui vocabular activ şi
pasiv cât mai bogat

CONCLUZII

 

.
teste psihologice  
teme / titluri lucrari de licenta psihologie judiciara /abandonul scolar/abandonul in maternitate/lucrare de disertatie, model pentru lucrari de licentaefectele abandonului copilului, model lucrare licenta psihologie, lucrare de licenta psihopedagogie speciala/ psihiatrie