Model Lucrare de Licenta si disertatie in psihologie

 

 

Lucrarea contine doua parti :

1.partea teoretica -cuprinse aspecte teoretice

2.partea practica care include metodele si tehnicile de lucru in realizarea ei

OBSERVAŢIA

Constituie tehnica principală de investigaţie întrucât ne oferă informaţii cu valoare de fapte şi este decisivă a valorii şi semnificaţiei concluziilor la care  se ajunge.

GHIDUL DE OBSERVAŢIE
Ghidul de observaţie este un instrument de lucru care constă într-un ghid de desfăşurare a observaţiilor.

CHESTIONARUL   

Este instrumentul cu ajutorul căruia se realizează culegerea datelor în anchete.
         Chestionarul cuprinde un set de întrebări care se adresează populaţiei investigate întrebări ce joacă un rol de indicatori ai unor fapte sau fenomene sociale.  Răspunsul (de regulă în scris) la aceste întrebări furnizează informaţii asupra câmpului de cercetare.

ÎNTREVEDEREA

         Întrevederea este o tehnică psihologică de bază, care se află între observaţie şi interviu întrevederea prezentând avantaje în raport cu interviul (standardizat) şi cu observaţia.
         Interviul standardizat permite :

  • -tratamentul statistic
  • -compararea cu alte interviuri
  • -măsurarea informaţiilor
  • -reducerea erorilor

INTERVIUL

         Interviul este un procedeu de investigaţie care utilizează procedeul comunicării verbale pentru a culege informaţii în legătura cu scopul urmărit.

Teme si titluri lucrari de licenta in psihologie:

/psihologie judiciara

/clinica

/organizationala

/ psihologie sociala

/ psihopedagogie speciala

/ psihiatrie

/ psihologia personalitatii

/ pediatrie

.
teste psihologice  
teme si modele pentru lucrarea de licenta in psihologie/ lucrare disertatie la comanda