lucrare Licenta/disertatie/grad 1-metodica predarii operatiilor matematice/aritmetice in ciclul primar

 

 

teme si modele LUCRARi DE LICENTA/ gradul 1 despre metodica predarii operatiilor matematice in invatamantul primar

CUPRINS 1 metodica predarii operatiilor matematice in ciclul primar

I. Capitolul – METACOGNIŢIA ŞI ÎNVĂŢAREA ŞCOLARĂ
1.1 Ce este metacogniţia?
1. 2 Cum se dezvoltă metacogniţia ?
1.3 Educatorul şi dezvoltarea metacogniţiei la elevi
1.4. Metacogniţia şi rezolvarea de probleme
Capitolul 2 – ELEMENTE DE METODICA PREDĂRII OPERAŢIILOR MATEMATICE ÎN CICLUL PRIMAR
2.1 Algoritmi metodici în operaţiile de adunare, scădere şi înmulţire
2.2 Algoritmul metodic al operaţiei de împărţire
2. 3 Tipuri de cunoştinţe în operaţia de împărţire
Capitolul 3 – PARTEA EXPERIMENTALĂ
3.1 Prezentarea generală a părţii experimentale
3.2 Ipotezele cercetării
3.4 Loturi investigate
3.5 Condiţiile de cercetare şi procedura urmată
3.6 Prelucrarea şi interpretarea datelor
CONCLUZII 

.
teste psihologice  
teme / titluri lucrari de licenta educatia ecologica /lucrare de disertatie, model pentru lucrari de licenta