Lucrare de Licenta/ dizertatie recrutarea si selectia resurselor umane/ personalului intr-o firma

 

 

LUCRARe DE LICENTa recrutarea si selectia resurselor umane

1Practici privind recrutarea şi selecţia de personal în România

2.Recrutarea şi selecţia resurselor umane în servicii

3 RECRUTAREA PE INTERNET

4.Recrutarea Personalului In Administratia Publica

5.Recrutarea, selecţia şi integrarea resurselor umane în cadrul ROMEXTERRA BANK S.A

6.EVALUAREA PERFORMANŢEI INDIVIDUALE LA S.C.

1.CUPRINS

CAPITOLUL I PROCESUL DE RECRUTARE
1.1.Definirea managementului resurselor umane
1.2. Recrutarea
1.3. Metode de recrutare
1.4. Etapele planului de recrutare
1.5. Procesul de recrutare
CAPITOLUL II PROCESUL DE SELECŢIE
2.1. Importanţa selecţiei resurselor umane. Criterii.
2.2 Descrierea procesului de selecţie.
2.2.1. Recepţia candidaţilor
2.2.2 Cererea de angajare, C.V-ul, şi scrisoarea de prezentare.
2.2.3 Interviul de preselecţie.
2.2.4. Testarea de selecţie.
2.2.5 Interviul aprofundat de selecţie.
2.2.6 Verificarea referinţelor
2.2.7 Examinarea medicală
CAPITOLUL III RECRUTAREA ȘI SELECȚIA ON- LINE A CANDIDAȚILOR ÎN CADRUL SOCIETĂȚII COMERCIALE xx
3.1 Prezentarea societatii, structura personalului și analiza salariilor din R.A. Monetaria Statului
3.2. Obiectivul şi ipotezele cercetării
3.3 Metodologia cercetării
3.4 Analiza şi interpretarea datelor anchetei
3.5 Concluzii la recrutarea on-line a candidaţilor
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

 

 

.
teme / titluri lucrari de licenta recrutarea si selectia resurselor umane/ personalului intr-o firma/lucrare de disertatie,studiu de caz,model pentru lucrari de licenta