LUCRARe DE LICENTA despre sinucidere ca o posibila solutie extrema

 

 

1 CUPRINS- Fenomenul suicidar

CAPITOLUL 1 SINUCIDEREA DEZECHILIBRU AL VIEŢII
1.1. Definiţii şi teorii ale suicidului
1.2. Scurt istoric cu privire la suicid
1.3. Tipologii ale sinuciderii. Clasificare
CAPITOLUL 2 FACTORI SOCIALI ŞI PSIHOLOGICI IMPLICAŢI ÎN SUICID
CAPITOLUL 3 CONCEPŢII RELIGIOASE DESPRE SINUCIDERE
3.1. Iudaismul despre sinucidere
3.2. Creştinismul despre sinucidere
3.3. Islamismul despre sinucidere
3.4. Budismul despre sinucidere 3
CAPITOLUL 4 FENOMENUL SUICIDAR DIN ROMANIA ŞI DIN BUCUREŞTI
4.1. Scopul cercetării:
4.2. Obiective urmărite
4.3. Ipoteze
4.4. Populaţia investigată
4.5. Metode şi tehnici utilizate
4.6. Rezultate
4.7. Măsuri de prevenire
4.7.1. Diminuarea disponibilităţii mijloacelor de autovătămare
4.7.2. Incurajarea organizaţiilor de ajutorare
4.7.3. Socializarea
4.7.4. Convorbiri cu experţii
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

 

.
teste psihologice  
teme / titluri lucrari de licenta psihologie judiciara /abandonul scolar/abandonul in maternitate/lucrare de disertatie, model pentru lucrari de licentaefectele abandonului copilului, model lucrare licenta psihologie, lucrare de licenta psihopedagogie speciala/ psihiatrie