Lucrare de Licenta/ dizertatie si diploma despre stimularea si dezvoltarea creativitatii

 

 

LUCRARe DE LICENTA stimularea si dezvoltarea creativitatii la elevii din invatamantul scolar

1.Creativitatea prin joc

2.Stimularea creativitatii copiilor din ciclul curricular achizitii fundamentale

3.DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII LA ŞCOLARUL MIC ÎN CADRUL ARIEI CURRICULARE LIMBĂ ŞI COMUNICARE
4.FAMILIA CA FACTOR INDIRECT ÎN CULTIVAREA CREATIVITĂŢII ELEVULUI MIC
5.DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ŞCOLARULUI MIC

2 CUPRINS

CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL I – EDUCAŢIA LA VÂRSTELE MICI

CAPITOLUL II – CREATIVITATE ŞI EDUCAŢIE
2.1. Ce este creativitatea?
2.2. Creativitatea şcolarului din ciclul achiziţiilor fundamentale
2. 3. Metode de identificare a potenţialului creativ al elevului
2.4. Demersuri pentru activarea potenţialului creativ

CAPITOLUL III STIMULAREA CREATIVITATII COPIILOR DIN CICLUL CURRICULAR ACHIZITII FUNDAMENTALE
3.1. Dezvoltarea capacităţii creatoare prin disciplina limba şi literatura română
3.2 Dezvoltarea capacităţilor creative prin disciplina matematică
3.3. Contribuţia jocului la activităţile din domeniul Estetic şi creativ
3.4 Alte tipuri de jocuri didactice utilizate pentru stimularea creativităţii elevilor din ciclul achiziţiilor fundamentale
CAPITOLUL IV. CERCETAREA PEDAGOGICĂ PRIVIND EFICIENŢA METODELOR ŞI TEHNICILOR INTERACTIVE ÎN STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR ÎN ORELE DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ LA CLASA A II-A 76
4.1. Scopul cercetării.
4.2. Obiectivele cercetării:
4.3. Ipoteza cercetării
4.4. Variabilele cercetării
4.5. Coordonate majore ale cercetării:
4.6. Etapele investigaţiei
4.6.1. Etapa experimentală/constatativă
4.6.2. Etapa experimentală/ experimentului formativ
4.6.3. Etapa experimentală/finală
4.7. Analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor. Concluzii
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE


 

 

.
teste psihologice  
teme / titluri lucrari de licenta creativitatea prin joc,dezvoltarea si stimularea creativitatii/lucrare de disertatie, model pentru lucrari de licenta