Lucrare de Licenta/ dizertatie motivarea si satisfactia in munca a personalului-strategii

 

 

LUCRARe DE LICENTa strategii de motivare si satisfactia in munca a personalului

1Strategii de motivare si satisfactia in munca a personalului

2.MOTIVAREA CADRELOR DIDACTICE LA LOCUL DE MUNCA

3.Motivarea resurselor umane în organizaţia X

4.MOTIVAREA ANGAJAŢILOR ÎN FIRMELE COMERCIALE ŞI DE TURISM

5.Modalităţi de motivare a personalului în scopul îmbunătăţirii performanţelor în organizaţie

1.CUPRINS

INTRODUCERE
CAPITOLUL 1. MOTIVAŢIA –FACTOR ÎN EXPLICAREA COMPORTAMENTULUI UMAN
1.1. Conţinutul şi natura motivaţiei
1.2. Implicaţii ale teoriilor motivaţionale asupra comportamentului în muncă
1.2.1 Teoriile de conţinut ( Maslow, T. ERD, T. Mc Clelland, T. Herzberg )
1.2.2 Teoriile de proces ( T. Asteptarii Vroom, T. Echitatii Adams )
1.2.3 Factorii cognitivi ca variabile explicative ale motivaţiei
1.3. Structura motivaţională
1.4. Preferinţe motivaţionale – precizări conceptuale
CAPITOLUL 2. STRATEGII DE MOTIVARE UTILIZATE ÎN MRU
2. 1. Recompensele băneşti
2.1.1.Recompensele directe
2.1.2 Recompensele indirecte
2.2. Motivarea prin redefinirea postului
2.3. Strategii de motivare cu resurse minime
CAPITOLUL 3. EVALUAREA MOTIVAŢIEI ANGAJAŢILOR LA SC
3.1. Structura de personal de la SC
3.2. Obiectivul şi ipotezele cercetării
3.3. Populaţia şi eşantionul intervievat.
3.3. Prezentarea chestionarului şi interpretarea rezultatelor obţinute
CAPITOLUL 4. CONCLUZII
4.1 Concluziile cercetării
4.2 Concluzii şi recomandări
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

 

 

.
teme / titluri lucrari de licenta motivatia si satisfactia in munca a personalului/teza de licenta motivarea personalului in cadrul unei firme/strategii de motivare/studiu de caz/tehnici de motivare a personalului/lucrare de disertatie