LUCRARe DE LICENTA despre Stresul La Locul De Munca

 

 

1.

CAPITOLUL I. STRESUL DIN PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ
1.1. Definiţie; repere istorice în studiul stresului
1.2. Modele explicative
1.3. Moduri de clasificare a stressului
1.4. Vulnerabilitatea la stres
CAPITOLUL II. SURSE DE STRES ÎN MEDIUL ORGANIZAŢIONAL
3.1. Calitatea vieţii la locul de muncă
2.1. Clasificarea agenţilor stresori
2.2. Surse ale stresului profesional
3.2. Efecte ale stresului organizaţional
3.3. Consecinţe individuale şi organizaţionale ale stresului
CAPITOLUL III. STRESSUL IN CADRUL GRUPULUI MILITAR
3.1. Simptomatica apariţiei stresului la nivelul sububităţilor militare 57
3.2. Stresul pe câmpul de luptă 59
3.3. Surse de stres
3.4. Agentul stresor
3.5. Metode şi mijloace de gestionare eficientă a stresului in subunităţile militare
Bibliografie


 

.
teste psihologice  
teme / titluri lucrari de licenta psihologie judiciara /abandonul scolar/abandonul in maternitate/lucrare de disertatie, model pentru lucrari de licentaefectele abandonului copilului, model lucrare licenta psihologie, lucrare de licenta psihopedagogie speciala/ psihiatrie