LUCRARe DE LICENTA despre Psihologia violentei intrafamiliale

 

 

1 CUPRINS- Psihologia violentei intrafamiliale

CAPITOLUL 1
FAMILIA – O UNITATE DE INTERACŢIUNI ŞI INTERCOMUNICĂRI PERSONALE
1.1. Definirea conceptului de familie
1.2. Familia-dimensiuni, caracteristici şi tipologii
1.3. Subiecţii principali ai familiei - drepturile şi îndatoririle acestora
1.4. Disfuncţia şi conflictul conjugal
CAPITOLUL 2
ETIOLOGIA VIOLENŢEI INTRAFAMILIALE ŞI CONSECINŢELE ACESTEIA ASUPRA CUPLULUI

CAPITOLUL 3
MĂSURI ŞI MODALITĂŢI DE REPRIMARE, PREVENIRE ŞI REMEDIERE A COMPORTAMENTULUI VIOLENT INTRAFAMILIAL
3.1. Mecanisme psihologice inhibitorii
3.2. Prevenirea şi diminuarea violenţei domestice
3.4. Posibile strategii de terapie şi ocrotire a relaţiilor familiale
CAPITOLUL 4
DESIGN-UL CERCETĂRII
4.1. Obiective
4.2. Ipoteze de lucru
4.3. Lot de subiecţi
4.4. Variabile ale cercetării
4.5. Instrumente utilizate
4.6. Analiza descriptivă
4.6. Analiza şi interpretarea datelor
CONCLUZII
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

 


 

.
teste psihologice  
teme / titluri lucrari de licenta psihologie judiciara /abandonul scolar/abandonul in maternitate/lucrare de disertatie, model pentru lucrari de licentaefectele abandonului copilului, model lucrare licenta psihologie, lucrare de licenta psihopedagogie speciala/ psihiatrie